Velkommen til Marisletta gård

Hva er ditt ansvar som oppstallør?

Punkt 6 i kontrakten.

6.     Oppstallørs ansvar:

1        Oppstallør plikter å gi sin hest mosjon og stell.

2        Oppstallør skal til enhver tid følge de oppsatte regler/rutiner ved stallen, og har ansvaret for at alle som bruker hesten følger disse.

3        Oppstallør er ansvarlig for at hesten får de nødvendige vaksinasjoner, samt ormekur.

4        Oppstallør må selv besørge forsikring av hest og utstyr.

5        Ved avsluttet leieforhold skal boksen forlates i den stand den var i da leieforholdet startet, med unntak av normal slitasje. Boksen skal også være renvasket.

6        Oppstallør disponerer boksen så lenge leieforholdet varer, selv om boksen ikke er i bruk. Boksen kan allikevel ikke benyttes som lager.

7        Utslipp/innslipp, fôring og påfylling av vann til alle stell av alle hestene hver 3. helg.

8        Oppstallør må stille på dugnad for rengjøring av paddocker, uteområder og annet forefallende i tilknytning til stallen (regelmessig vasking og årlig maling mv).

9        Vann ute i paddocker må oppstallør sørge for, dette gjelder også utegangsstallen.

Ridebanen skal møkkes etter bruk! Gårdsvei og tunet likeså hvis hesten gjør fra seg.