Velkommen til Marisletta gård

Prisliste på Marisletta gård

Priser:
Stall leie

Boksplass/utegangsplass

1600,00 kr

Høy

pr.kg inkl.mva

7,00 kr

Ensilage

Pr.kg

3,50 kr

Stallpellets

Variabel - pr.dato kr pr. Sekk

00,00 kr

Utslipp hverdag

Pr.gang/5 dager/uke

10,00 kr

Utslipp lørdag

Pr.gang (4-5 ganger pr.mnd)

20,00 kr

Foring hverdag

Pr.gang (3 ganger daglig)

5,00 kr

Foring lørdag

Pr.gang (frokost/lunsj)

10,00 kr

Snittpris utslipp/foring

Pr.mnd/11 mnd

688,00 kr

Høvelers kraftfor

Se egne prisliste/ulike priser

0,00 kr
Inn/ut ved skoing/veterinær

Inn/ut/oppryddning v./hovslager/veterinær kommer for å sko/vaksinere

150,00 kr

Møkking boks/vann/kortvarig

Pr.uke/hverdag

350,00 kr

Møkking boks/vann/langvarig

Pr.mnd/hverdag

1200,00 kr
Møkking/innslipp/vann/foring

Hvis eier ikke kommer uten grunn

250,00 kr

Helpensjon/kortvarig

4-30 dg (inkl stall, for, flis, møkking)

350,00 kr

Helpensjon/langvarig

30 dg (inkl stall, for, flis, møkking)

275,00 kr
Sommerbeite

Pr uke, for oppstallør

300,00 kr

Sommerbeite

Pr. påbegynt dag. Ikke oppstallør

90,00 kr

Sommerbeite

Pr.påbegynt dag, inkl bruk av stallens fasiliteter.

150,00 kr
Oppstalling kurs

pr.døgn/u.for,

200,00 kr

Oppstalling gjest

1 mnd sammenhengende U.for/flis etc

2600,00 kr

Vaskespilt

Gjester pr.gang

75,00 kr

Leie ridebane

Gjester pr.gang

100,00 kr

Hovslager/veterinær: Vi tilbyr deg en tjeneste når du som eier ikke kan komme selv, at vi tar inn hesten (hjelper veterinær ved vaksinering), slipper den ut og rydder opp etter hovslager/veterinær. Hovslager har ikke anledning til å utføre dette selv. Møkking av boks: kan bestilles, enten som en korttidsavtale eller langtidsavtale. Se prisliste. Helpensjon korttid, 4-30dg: Pris pr påbegynte dag inkl stall, grovfor, flis møkking, utslipp,foring, innslipp, hjelp ved skoing/veterinær. Helpensjon langtid/o.30 dg: Pr.påbegynte dag inkl stall, grovfor, flis møkking, utslipp,foring, innslipp, hjelp ved skoing/veterinær. Sommerbeite: Du som oppstallør har alltid fortrinn fremfor gjester på plass på sommerbeite for din hest. Men du må innen utgangen av mai ha bestemt deg for om hesten skal stå på beite her på Marisletta gård eller om den skal stå på stall eller et annen beite. Oppstalling ved kurs: Du kan leie plass til hesten din ved kurs, prisen inkludere first bedding, men ikke for. Heller ikke bruk av paddock. Boks må rengjøres etter bruk. Boks som ikke er rengjort vil bli belastet med et rengjøringsgebyr på 400 kr. Gjesteoppstalling: Det tilkommer et gebyr på 1000 kr i tillegg til ordinær pris. Uten for og flis. Dette gjelder for 1 mnd sammenhengende. Vaskespilt: Er du her som gjest, kan du leie vaskespiltet for kr 75,- pr gang. Leie av ridebane: Er du her som gjest, kan du leie ridebanen for kr 100,- pr gang.