Velkommen til Marisletta gård

Sommerbeite

Utmarksbeite/fjærabeitet:

Som oppstallør her hos oss vil du alltid ha en fast plass å ha hesten din på om sommeren. Vi har daglig tilsyn på beitene og du kan med god samvittighet reise bort på ferie om du ønsker det.

Området hestene går på er på ca 500 mål skogsbeite med variert bonitet. Alt fra særs høg bonitet til områder med lav bonitet. Dette gir varierende forhold for hestene og de vil bruke mye tid på å bevege seg mellom de ulike områdene for å beite, og er et ideelt beite for hester som legger lett på seg. De har tilgang til 3.5 km strandlinje/fjæra og mulighet til å gå ut til lille Grindøy, Storholmen og noen andre holmer.