Velkommen til Marisletta gård

Stallen på Marisletta gård

Boksene i hovestallen er 3 x 3,5m

Vaskespilt som brukes av alle stallens hester befinner seg i hovedstallen.

Kraftforrom/skap

Leskur til stallhestene, sett utenfra.

Forsentralen hvor vi setter inn rundballe til bruk for alle. Alle pakker høy til sin hest og du betaler ut i fra forbruket. I tillegg kan du kjøpe tørrhøy om du ønsker det.

Oppstallørene i hovedstallen har hvert sitt skap rett over gangen fra boksen. I tillegg er det et fellesskap hvor kraftforet befinner seg og møkkegreipene.

Kraftforrom/skap

Leskur til stallhestene.