Velkommen til Marisletta gård

Utegangstallen Marisletta gård

Parkeringsplass ved utegangstallen

Oversiktsbilde

45 kvm med innendørs hvileplass og oppbindingsmuligheter

Skap plass til hver hest/oppstallør.

Salrommet er oppvarmet og i tilegg til salrommmet er det rom for kraftfor, redskap og andre ting som ikke treng varme.

Utegangstallen og gjerdene sett fra gårdstunet

Flis er fyllt oppå skjellsanden. Det gjøres rent av hesteeier daglig og nytt vann fylles i 200L frostfritt drikkekar.

Plassbygde skap med plass til mye ting og tang :) Salene henger utenom skapene.