Velkommen til Marisletta gård

Stallens regler

                     Stallregler

                                MARISLETTA GÅRD

Husk at stallen er hestens hjem. Opptre stille og rolig.

 • Stallgangen skal være fri for unødvendige ting. Maks 1 dekken pr boks. Dekken utover det vil bli fjernet.
 • Det skal til enhver tid henge en grime, et leietau og dekkenet hesten skal ha på ute utenfor boksen, tilpasset den enkelte hesten.
 • Hestene skal stelles og sales på i boksen.
 • Utstyr som blir brukt skal legges på plass.
 • Alle er ansvarlig for å møkke, koste og rydde etter seg.
 • Trillebåren skal alltid tømmes helt og settes på plass.
 • Ridehjelm er påbudt ved all ridning.
 • Røyking forbudt i ALLE rom. Og generelt på gården.
 • Søppel skal kastes i søppelstativ og ikke ligge og slenge.
 • Tom flasker kastes i eget søppelstativ.
 • Vaskespilt skal kostes, møkkes og evt spyles umiddelbart etter bruk. Gjennomføres ikke dette blir det stengt for bruk.
 • Hestemøkk i umiddelbar nærhet til gården skal fjernes.
 • Leietakere møkker sin egen paddock. Dersom flere deler paddock må denne jobben fordeles innbyrdes. Paddock skal møkkes daglig.
 • Kraftfôr som hesten skal ha settes fram i bøtter foran boksen.
 • Hold stallen og utearealet ryddig til enhver tid.
 • Ridebanen skal møkkes etter bruk. Den vil bli stengt hvis dette ikke gjennomføres
 • Hunder som ikke bor her skal ALLTID være i bånd.
 • Parkering av biler oppe ved utegangstallen. Samt av og påstigning ved bringing og henting.
 • Slå av lys i rom som ikke er i bruk
 • Foringstider: Frokost kl 07.30-08.00, lunsj 12, Middag kl 17 og kvelds 21-22.
 • Hestene skal ha ro når de spiser.
 • Sistemann som går fra stallen har ansvar for å slukke alle lys inne og ute, og sjekke at alle dørene er forsvarlig lukket og låst.
 • Nattlyset skal stå på.
 • Stallen stenger kl 22.00.