Velkommen til Marisletta gård

Ridemuligheter i området

Oversiktsbilde av området Håkøybotn - Tisnes

Her er et oversiktsbilde over området rundt Håkøybotn - Tisnes. Det gir dere en liten pekepinne på hvordan og hvor de forskjellige stedene er.

Riderute Marisletta - Slåttnes

Her viser den blå linjen en riderute fra Marisletta gård og til Slåttnes gård. Ruten er på 8 km og går over et variert terreng. Veien opp fra Marisletta er noe kronglete da den går over et større myrlendt terreng. På kvantoryggen er det tørt og greie forhold. Fra langevannet og ned etter slåttneselva går det en godt oppridd sti som er grei å følge.

Ridebanen

Vi har en ridebanen som er ca 30 X 40 meter  og ligger helt nede ved havkanten. Toppdekket er av skjellsand. 

Fjæratur

Fjæra er stor og det er langgrunt over et stort området. Det er lite kvikkleire og man kan ri stort sett over alt fra Tisnes og til Håkøybotn.

Bildet er tatt fra Storholmen mot Håkøybotn med "lille-Grindøy" til høyre.

Din overskrift

Bading med hest er det også mulighet for å kunne gjøre :)