Velkommen til Marisletta gård

                      Rutiner hverdag

Kl. 07.30 - 08.00 utslipp og foring.
Kl. 12.00 lunsjforing.

Kl. 16-17 middagsforing
Kl. 21.00 - 22.00 kveldsforing utføres av den som eier hesten. 

Heste eier må selv sørge for møkking osv med mindre noe annet er avtalt på forhånd.
                    Rutiner ved helgestell

Foring og utslipp i helgene skal være utført før kl 08.00. Lunsjforing kl 12.

Middagsforing kl. 16-17.

Kveldsforing kl 21-22. Det skal ikke gå over 12 timer fra kveldsforing til morgenforing.

Hva skal utføres ved helgestellet:
• Dekkenpåkledning (børst over hesten hvis den er full av flis).
• Utslipp av hestene på stallen.
• Foring av alle hestene ute. 
• Påfylling av vann til alle hestene ved alle stell.
 
Hesteeier sørger selv for:

• Møkking, vann og for klart i boksen til kveldsstellet.
• Høysekker klare til alle foringer.
• Flising.
• Mosjon.

Ved skader på gjerder ol må dere prøve å reparer gjerdet og/eller gi beskjed til Anders eller June.