Velkommen til Marisletta gård

Bestilling av opphold

Bestilling av opphold til din katt.

Vennligst les gjennom fanen "informasjon", den inneholder våre betingelser for din katt`s opphold.

Se i "prislisten" hva du ønsker å bestille og se fanen "bestilling", kopier teksten og lim dette inn i en epost og sende den til oss.

Send bestilling på e-post tromsokattehotell@gmail.com

 

Fyll inn leveringstidspunkt og hentetidspunkt.

 

Bestillingen må etter krav fra mattilsynet inneholde:

Navn:

Adresse:

Poststed:

E-post:

Tlf nr:

Bestillings nr/burtype:

Antall katter:

Kattens navn:

Alder:

Rase:

Chipnr:

Kjønn:

Er katten kasterert?

Sist vaksinert dato:

Tidsrom for oppholdet:

Leveringstidspunkt kl:

Hentetidspunkt kl:

Har du lest våre betingelser?

 

Informasjon om katten: (Adferd, medisinering etc).

 

 

 

 

Kopi av vaksinasjonskort tilsent på e-post er ønskelig men ikke et krav. Katter slipper ikke inn på hotellet uten godkjent vaksinasjon.