Velkommen til Marisletta gård

Åpningstider - betingelser - etc

Inn-/utsjekking Tromsø kattehotell AS

Faste tider:

Lørdag kl 08.30 - 10.30

Søndag stengt!

Med stengt, menes levering og henting av katter.

Åpningstider jula 

Lillejulaften: Lørdagsåpent såfremt dette ikke faller på en søndag.

Julaften er det stengt.

1.juledag: Stengt.

2.juledag: Stengt.

Romjul: Åpent kun mellom kl 08.30 - 10.30

1.nyttårsdag: Stengt.

Åpningstider Påske


Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. Påskedag stengt

Påskeaften åpent som lørdag. 

Andre bevegelige helligdager som:

1.mai, Kristi himmelfartsdag, 17.mai og 2. pinsedag holder vi STENGT.

 Alle bestillinger gjøres på denne epost adressen

                           Hverdager kl. 18.00 - 20.00

Standard betingelser

Vi ber om at du som kunde leser nøye i gjennom disse betingelsene, fordi du automatisk aksepterer disse når du sender bestilling. Har du spørsmål vedrørende betingelsene eller andre forhold ved kattehotellet, kan du gjerne kontakte oss.

1. Priser

Prisen på oppholdet gjelder fra og med bekreftet innleveringsdag til og med bekreftet utleveringsdag, dvs pr påbegynt dag uansett tidspunkt for inn- eller utlevering. Kunden er inneforstått med at opphold utover bekreftet utleveringsdag må betales og det vil da påløpe dobbel avgift. All nødvendig mat og utstyr inngår i våre priser. Dersom man velger å medbringe eget fôr vil det ikke bli gitt avslag i prisen.
Dersom dyret skal medisineres under oppholdet kommer et tillegg i prisen.
Alle priser er inkl.mva.

2. Bindende bestilling

Bestillinger blir ikke regnet som bindende før kunden mottar vår skriftlige bekreftelse. Normalt vil bekreftelsen bli sendt kunden via e-post innen 24 timer. Når kunden mottar positiv bekreftelse på bestillingen, er denne bindende for begge parter og oppholdet forhåndsbetales ihht. faktura sent på e-post. Eventuelt kan betaling skje via Vipps eller kontant (iZettle) ved ankomst. Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger.

3. Frister for endringer/avbestillinger

Endringer og avbestillinger av bekreftet opphold skal skje skriftlig. Endringer og avbestillinger kan fritt gjøres inntil 7 dager før bekreftet ankomst. I sesong må endringer og avbestillinger skje senest 14 dager før bekreftet ankomst. Dersom kunden velger å avbestille en bekreftet bestilling senere, er kunden innforstått med at det må betales for 50 % av oppholdet. Dersom en bestilling ikke blir benyttet (No Show), godtar kunden å betale oppholdet i sin helhet.

4.Veterinærbehandling

Kunden godtar at hotellet på kundens regning og risiko kan bestille veterinær til kjæledyret ved mistanke om sykdom eller skade. Hvis det skal være begrensninger i behandlingen kjæledyret mottar i en slik situasjon, må dette på forhånd skriftlig spesifiseres og avtales med hotellet.

5.Vaksinasjonskrav


Katten skal være vaksinert mot:

  • Parvovirus (kattepest)
  • Calici- og Herpesvirus (katteinfluensa)

Grunnvaksine = vaksinasjon ved 12 ukers alder og 3-4 uker senere + kombivaksine ved 1 års alder.
Vaksine mot kattepest må tas hvert 3dje år.
Vaksine mot katteinfluensa må tas årlig.

Er du i tvil om dyret ditt tilfredsstiller vaksinasjonskravene så kontakt din veterinær i god tid før oppholdet.
Vi gjør oppmerksom på at kunden må medbringe gyldig vaksinasjonsattest ved avlevering av katten til et opphold ved hotellet. Vi forbeholder oss retten til å avvise dyr som ikke kan fremvise gyldig vaksinasjon. Katten bør senest være vaksinert 2 uker før ankomst.

6. Personlig utstyr

Kunder som velger å medbringe personlige leker og utstyr til kjæledyret under oppholdet, gjør dette på egen regning og risiko. Tapte og/eller ødelagte effekter erstattes ikke.

7. Ansvarsforhold

Tromsø Kattehotell kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skader og/eller sykdom som forvolder et kjæledyrs død, invaliditet eller på annen måte varig men som følge av forhold før, under eller etter oppholdet ved hotellet.

8. Utlevering kun mot full betaling

Kunden godtar at kjæledyret kun blir utlevert etter endt opphold mot fullt oppgjør hvis ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene på forhånd. Partene godtar Nord-troms tingrett som verneting i tvistesaker.

NB!! Glem ikke å ta med gyldig vaksinasjonsattest som skal forevises før katten tas ut av buret og inn i hotellet!