Velkommen til Marisletta gård

Leie av hest/ponni

Leie av hest/ponni fra Marisletta gård til bruk ved kurs og treninger 

 1. Leie av hest/ponni til kurs i regi av NHSK/medlemmer: Pris kr 150,- pr dag (innleid ekstern trener, eller klubbtrener)

 

2. Leie av hest/ponni til kurs i regi av NHSK/IKKE medlemmer: Pris kr 200,- pr dag (innleid ekstern trener, eller klubbtrener)

 

3. Leie av hest/ponni for ridning u/instruksjon av ekstern trener eller klubbtrener (du underviser ditt eget barn): Pris kr 250 pr dag.         Max 2 t ridning. 

 

4. Pris ride undervisning privat: 400 kr/ 30.min inkl. leie av hest

 

5. Pris ride undervisning gruppe min 2 – 4: 300 kr pr.pers/ 45.min inkl. leie av hest

 

Betaling gjøres på VIPPS til nr 693662 Mrk hestens navn/dato