Velkommen til Marisletta gård

Sikkerhet og ansvar på Marisletta gård

 Sikkerhet og ansvar på Marisletta gård

Vi oppfordrer alle til å lese igjennom punktene nedenfor.

 

 Sikkerhet under ridning 

 • Ridehjelm av godkjent merke og sko med hæl er påbudt ved all ridning.
 • Sikkerhetsvest skal brukes av barn under rideundervisningen.
 • Nybegynnere og usikre ryttere kan benytte halsring som støtte i tillegg til tøyle.
 • Nybegynnerkursene vil ha undervisning på stallen de første 1–2 timer i håndtering av hest og utstyr før rideundervisningen begynner.
 • Ved behov må eleven ha en person (forelder/ledsager) til å leie hesten på ridetimen.
 • Følg rideinstruktørens og stallpersonalets anvisning for leiing av hesten inn og ut av ridebanen.
 • Nøkler og mobiltelefon må ikke bæres på kroppen under ridning.
 • Hold foreskreven avstand (minimum en hestelengde) til hesten foran deg og til siden.
 • Hesten skal alltid leies på leiers høyre side ved ut/innleiing på stall.

Sikkerhet på området

 • Parkering oppe på parkeringsplassen ved rød utegangsstall på høyre side  for sikker ferdsel på området for små og store   2 – 4 beinte.
 • Bringing og henting av personer skal foregå på parkeringsplassen.
 • Beveg deg alltid rolig ved ridebanen og unngå høye rop og skrik da dette kan skremme hestene som blir ridd på.
 • Hunder skal alltid holdes i bånd og helst ikke tas med til ridebanen under ridetimene.
 • Førstehjelpskrin er plassert rett innenfor døren inn til oppholdsrommet/undervisningsrommet.
 • Ride instruktøren bærer telefoner med rask tilgang til ekstern hjelp.
 • Røyking og snusing (bruk av rusmidler) er forbudt på hele området.

Ansvar

 • All ridning og omgang med dyr skjer på eget ansvar.
 • Marisletta gård har ikke ansvar for skader som elever og besøkende måtte pådra seg eller uhell som måtte skje innenfor MG`s undervisningsområde. Dvs all ridning som er iverksatt av MG på MG`s hester, det være seg på ridebanen, i fjæra, i skogen eller på ride/kjøreveien på øversiden av veien.
 •  Marisletta gård har ikke ansvar for elevenes penger, personlige effekter eller verdisaker.
 • Marisletta gård har ansvarsforsikring for sin virksomhet gjennom Gjensidige Skadeforsikring. Det er opp til den enkelte elev å tegne privat ulykkesforsikring.
 • Foreldrevettregler.