Velkommen til Marisletta gård

Velkommen innom

Litt historie:

Marisletta Gård ligger på Marislett på Kvaløya, ca 15 km sørover fra sandnessundbrua. Dette var en av de første gårdene som ble etablert i bygda. Og det har vært bosetning på gården fra lang tid tilbake. Det er gjort gravfunn på gården som skriver seg helt tilbake til ca år 650 etter kristus.

I nyere tid (ca 1934) har det vært drevet med både ku, sau og høns på gården.
Dagens eier er tredje generasjons gårdbruker.

 

 

Dagens drift:

I dag drives det med kjøttproduksjon av sau utleie av stallplasser på stall/utegang og vi driver et kattehotell.

Gården har ca 70 vinterfora sau og vi produserer også tørrhøy og rundballer for salg og til eget bruk.

Vi har for tiden plass til 10 hester på boks og 12 hester på utegang. I tillegg har vi noen spilt til bruk ved skoleridning

Beiteområdene for sauene ligger hovedsakelig i fjellterreng fra 100-500 m.o.h, nærmere bestemt i områdene Skitnskardalen, Ramfløyaksla, Ramfløydalen, Storholmen, Straumseidet og Stålhola. Terrenget består generelt av myrområder, skogkledte dalfører, samt lier og åser.

Beite for hestene er i hovedtrekk i utmarka med tilgang til fjæra. Området de kan benytte seg av er stort. 400 - 500 hundre mål med variert beite. I tillegg har vi andre innmarksbeiter som vi også benytter til sommerhestene.