Prisliste på Marisletta gård

Priser:

 

Stall leie
Boksplass/utegangsplass
1600,00 kr
Høy
pr.kg inkl.mva
7,00 kr
Ensilage
Pr.kg
3,50 kr
Stallpellets
Variabel - pr.dato kr pr. Sekk
65,00 kr
Utslipp hverdag
Pr.gang/5 dager/uke
10,00 kr
Utslipp lørdag
Pr.gang (4-5 ganger pr.mnd)
20,00 kr
Foring hverdag
Pr.gang (3 ganger daglig)
5,00 kr
Foring lørdag
Pr.gang (frokost/lunsj)
10,00 kr
Snittpris utslipp/foring
Pr.mnd/11 mnd
688,00 kr
Høvelers kraftfor
Se egne prisliste/ulike priser
0,00 kr
Inn/ut ved skoing/veterinær
Inn/ut/oppryddning v./hovslager/veterinær kommer for å sko/vaksinere
150,00 kr
Møkking boks/vann/kortvarig
Pr.uke/hverdag
350,00 kr
Møkking boks/vann/langvarig
Pr.mnd/hverdag
1200,00 kr
Møkking/innslipp/vann/foring
Hvis eier ikke kommer uten grunn
250,00 kr
Helpensjon/kortvarig
4-30 dg (inkl stall, for, flis, møkking)
350,00 kr
Helpensjon/langvarig
30 dg (inkl stall, for, flis, møkking)
275,00 kr
Sommerbeite
Pr uke, for oppstallør
300,00 kr
Sommerbeite
Pr. påbegynt dag. Ikke oppstallør
80,00 kr
Sommerbeite
Pr.påbegynt dag, inkl bruk av stallens fasiliteter.
150,00 kr
Oppstalling kurs
pr.døgn/u.for,
200,00 kr
Oppstalling gjest
1 mnd sammenhengende U.for/flis etc
2600,00 kr
Vaskespilt
Gjester pr.gang
75,00 kr
Leie ridebane
Gjester pr.gang
100,00 kr
Hovslager/veterinær: Vi tilbyr deg en tjeneste når du som eier ikke kan komme selv, at vi tar inn hesten (hjelper veterinær ved vaksinering), slipper den ut og rydder opp etter hovslager/veterinær. Hovslager har ikke anledning til å utføre dette selv.

Møkking av boks: kan bestilles, enten som en korttidsavtale eller langtidsavtale. Se prisliste.

Helpensjon korttid, 4-30dg: Pris pr påbegynte dag inkl stall, grovfor, flis møkking, utslipp,foring, innslipp, hjelp ved skoing/veterinær.

Helpensjon langtid/o.30 dg: Pr.påbegynte dag inkl stall, grovfor, flis møkking, utslipp,foring, innslipp, hjelp ved skoing/veterinær.

Sommerbeite: Du som oppstallør har alltid fortrinn fremfor gjester på plass på sommerbeite for din hest. Men du må innen utgangen av mai ha bestemt deg for om hesten skal stå på beite her på Marisletta gård eller om den skal stå på stall eller et annen beite.

Oppstalling ved kurs: Du kan leie plass til hesten din ved kurs, prisen inkludere first bedding, men ikke for. Heller ikke bruk av paddock. Boks må rengjøres etter bruk. Boks som ikke er rengjort vil bli belastet med et rengjøringsgebyr på 400 kr.

Gjesteoppstalling: Det tilkommer et gebyr på 1000 kr i tillegg til ordinær pris. Uten for og flis. Dette gjelder for 1 mnd sammenhengende.

Vaskespilt: Er du her som gjest, kan du leie vaskespiltet for kr 75,- pr gang.

Leie av ridebane: Er du her som gjest, kan du leie ridebanen for kr 100,- pr gang.