Utegangstallen Marisletta gård

Utegangstallen og gjerdene sett fra gårdstunet
Parkeringsplass ved utegangstallen
Oversiktsbilde
Flis er fyllt oppå skjellsanden. Det gjøres rent av hesteeier daglig og nytt vann fylles i 200L frostfritt drikkekar.
45 kvm med innendørs hvileplass og oppbindingsmuligheter
Skap plass til hver hest/oppstallør.
Plassbygde skap med plass til mye ting og tang :) Salene henger utenom skapene.
Salrommet er oppvarmet og i tilegg til salrommmet er det rom for kraftfor, redskap og andre ting som ikke treng varme.